De fietsvrienden

fietsen is gezond

Verlagen vergadering

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       WTC  De Fietsvrienden  VZW

                                 Secretariaat • Heusbloklaan 14 • 1860 Meise • Tel.& fax: 02.269.04.15 • wtcdefietsvrienden@telenet.be

                                                                                                                                                                                                            Info@defietsvrienden
 

http://www.defietsvrienden.be                   rekening  BE39 4373-1321-1119   KREDBEBB                                                                                                                                                    

                                                    

Verslag vergadering 27 juni 2018

 

Aanwezigen: Mees Jetty, Bursens Johan, Clavelle Harry, Geerts Gilbert, Langlois Jacques,

     Van den Ende Bert, Van Roy Marcel, Wauters Willy.

 

Verontschuldigd: Clavelle Marleen, De Bondt Ingrid, Levecq Cedrine, Selleslagh Eliane,

Stallaert Maria, Van Buggenhout Marina, Belgrado Marcel, Bosmans Jean-Pierre,     

Dereppe Victor, Hombroeckx Marcel, Levecq Tibo, Peeters Laurent, Van Den Broeck

Freddy.

 

Dagorde:

Financiëel :  Op de spaarrekening en de zichtrekening staat samen ongeveer € 4900.00                . 

  31e rit Fietsvrienden op 29 juli 2018:

  -     Nadars: Gilbert (reeds besteld)

  -     Bevoorrading 1: VWB: Drank en : Harry, Gilbert. Harry zorgt voor nog een tweede tent.

                                     2: Fruit, bloemen: Marcel Van Roy,

         3: Wafels, cake …: Harry, Gilbert

  -     Brouwer:   Harry

-     Plaatsen van de pijlen: (bij voorkeur per fiets)

& 60 km: woensdag 25 juli: Gilbert, Harry, Frans, Johan, François, Chris.

donderdag en vrijdag reservedagen   

Bevoorradingsposten:

90 km:   Frans en Willy

  60 km:   Bert, Theo en Marcel Hombroeckx.  

-     Missing Arrow-Trip: zaterdag 8 u.

-     Plaatsen zaal: zaterdag 13u : Harry, Gilbert, Johan

-     Bakker en beenhouwer: Harry, (Gilbert geeft de bestelling door)

-     Plaatsen wegwijzers parking: Johan

-     Fotocopies aanvragen bij de gemeente: Gilbert

-     Vertrek: iedereen aanwezig vanaf 6u30  

  *Onthaal:(kaarten dagverzekering) :  Fons (?)           

  *Inschrijvingen: Dagverzekering : Roswhita, Ingrid

*Drankbonnen: Alida Cluts, Ingrid De Bondt.

*Inschrijving PC1: Marleen Clavelle + Cedrine

*Inschrijving PC2: Johan Burssens + Marcel Verdoodt(?)

Gilbert  (pasgeld voor 4 kassa’s)

                           Harry zorgt voor inschrijvingskaarten, controlekaarten en routebladen.

*Koffie: Harry.

*Tap: Dobbé Danny, Vic, Jean-Pierre, Freddy, Hugo, Tibo.

*Broodjes:  Wouters Marie-Josée

*Bloemen:  Jean-Pierre

*All round reserves: Maria Roelants, Laurent, Marcel Belgrado.

Voor de helpers zullen, zoals gewoonlijk, broodjes voorzien worden vanaf 14u30.

 

                                                                                                                       Zie verder op de keerzijde

 

 

 

 

-     Opruimen zaal: Harry, Gilbert en de andere aanwezigen

-     Verwijderen van de pijlen: Bert.

-     Afrekenen brouwer: (maandag) Harry, Gilbert.

Alle niet genoemde (vergeten) medewerkers zijn zeker welkom hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Forgotten Arrows:

 

Clubkampioenschap :  Dit wordt een clubrit met bevoorrading waarbij de kas trakteert.

Barbecue :  25 augustus in de Sportschuur voor €25 (de kas legt bij). Vooraf inschrijven mail of per

          telefoon.

Eetfestijn :  Samen met de Ladies in zaal Flandria te Steenhuffel voor €35. Vooraf inschrijven per mail

           of telefoon.

Allerlei :  - Voor leden die regelmatig meerijden zullen broeken voorzien worden. Overige kledij is te

         bestellen.

     - Verschillende leden hebben geen uitnodiging ontvangen voor de vergadering ( zoals

         Chris, Jean-Pierre, Freddy, François, Marcel Hombroeckx…….) Bert onderzoekt dit

         en gebruikt voortaan zijn ander mailadres.

 

             

 

Sportieve groeten,

Namens het bestuur

 

 

Bert Van den Ende

Secretaris