De fietsvrienden

fietsen is gezonD

Algemene informatie


                                                                                     Maatschappelijke zetel : Kaarlijkstraat 22,                                                                  1860 Meise

Voorzitter: Harry Clavelle   E-mail :                   h.clavelle@skynet.be                                                        Ondervoorzitter: Jetty Mees  E-mail :                jetty.mees@telenet.be

                                                                                     Rekeningnummer Cycling Ladies:

                                                                 BE93 0017 4725 8067

                                                                 Rekeningnummer De Fietsvrienden :                                                                  BE39 4373 1321 1119

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                       Je bent vriendelijk maar dringend uitgenodigd op de                                        algemene vergadering van

zaterdag 26 juni 2021 om 19 uur in ’t  Moment te Meise,                Brusselsesteenweg 40 (vlak over de kerk).                                

 

                                       Dagorde           1.Goedkeuring van het verslag van de                                                                  vorige vergadering

                            2.Financieel verslag

                            3.Goedkeuring jaarrekening 2020

                            4.Kwijting aan de bestuurders voor 2020

                            5.Begroting 2021

                            6.Allerlei

              

 

               Extra nieuws

De algemene vergadering van 2021 zal worden voorbereid door een bedevaart naar Scherpenheuvel op dezelfde dag voor zowel de Cycling Ladies als voor de Fietsvrienden. Bijeenkomst om 9u aan de Sportschuur. Deze bedevaart wordt op traditionele wijze georganiseerd zoals vroeger, d.w.z. geen bokes meenemen enz…

We zullen ze ook combineren met de zomerster.

Indien de huidige coronamaatregelen nog worden aangepast zullen we je verwittigen voor mogelijke veranderingen in dit programma.

    

                            Sportieve groeten en tot binnenkort.                            

 

 

 

 

 

namens het bestuur

 

 

Bert Van den Ende

Secretaris