De fietsvriendenn

fietsen is gezond

Algemene informatie

W.T.C. De Fietsvrienden V.Z.W.

Secretariaat • Heusbloklaan 14 • 1860 Meise • Tel.& fax: 02.269.04.15 • wtcdefietsvrienden@telenet.be

http:// www.defietsvrienden.be info@defietsvrienden

BE39 4373 1321 1119 KREDBEBB

 

Uitnodiging vergadering

 

Beste sportvrienden,

 

We hebben het genoegen je uit te nodigen op de vergadering van

maandag 23 oktober 2017 om 20 u stipt in “De Benelux” te Wolvertem.

 

 

Dagorde:

1. Financieel verslag

2. Lidgeld 2018 individueel + gezin : € 40

Leden laat gratis al jullie familieleden aansluiten voor dezelfde prijs.

Inleveren homologatiekaarten VBR.

3. Evaluatie activiteiten 2017: rondvraag.

4. Cluborganisaties 2018.

Clubdriedaagse.

6. Eetfestijn: dit gaat door op 2 december 2017. Gelieve tijdig in te

schrijven via mail of een telefoontje.

5. Allerlei.

Opmerking: Diegenen die verhinderd zijn om de vergadering bij te wonen,

kunnen het vereiste bedrag storten op de rekening van

WTC De Fietsvrienden (nummer bovenaan)

 

 

Sportieve groeten,

Namens het bestuur

Bert Van den Ende

Secretaris

 

W.T.C. De Fietsvrienden - Cycling Ladies V.Z.W.

 

 

Maatschappelijke zetel: Kaarlijkstraat 22, 1860 Meise

Voorzitter: Harry Clavelle E-mail: h.clavelle@skynet.be

Ondervoorzitter: Jetty Mees E-mail: jetty.mees@telenet.be

Rekeningnummer Cycling Ladies: BE93 0017 4725 8067

Rekeningnummer De Fietsvrienden: BE39 4373 1321 1119

 

Uitnodiging algemene vergadering

 

 

Beste Dames en Heren,

Je bent vriendelijk maar dringend uitgenodigd op de algemene

vergadering van maandag 5 februari 2018 om 20 uur in Café “Benelux”

teWolvertem.

 

 

Dagorde 1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

2. Financieel verslag

3. Goedkeuring jaarrekening 2017

4. Kwijting aan de bestuurders voor 2017

5. Begroting 2018

6. Allerlei

 

 

Sportieve groeten,

Van den Ende Bert